e x e x e
x   x   x
e x e x e
x   x   x
e x e x e
>>>>>>>>>> e: studio@exexe.pl
>>>>>>>>>> m: +48 602 586 609
                         home
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> works
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> info
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> facebook


2019.02.22 | PENSJONAT ZAGRODOWY

We've created a concept design of the Farm Guesthouse in Izery Mountains, composed of four simple elements reffering to local forms of buildings.

Opracowaliśmy projekt koncepcyjny pensjonatu zagrodowego w Górach Izerskich - kompozycję czterech brył przekrytych dachem dwuspadowym, nawiązujących do lokalnych form budownictwa.


exexe

2018.11.04 | HOTEL W SZCZYRKU

We took part in invited competition for hotel**** in Szczyrk - entrance facade view below.

Wzięliśmy udział w konkursie inwestorskim na projekt hotelu**** w Szczyrku - poniżej widok na elewację frontową.


exexe

2018.09.25 | NUANSHAN JIAOMEN

Building refurbishment in Beijing to accomodate a hostel now enters a council permit stage.

Projekt przebudowy budynku na hostel w Pekinie (przy współpracy z JANG) wkracza w fazę pozwolenia na budowę.


exexe

2018.03.23 | NUANSHAN HAIDIAN IN BEIJING

The result of our collaboratin with JANG (Filip Gałuszka, Fenghua Liu) and SPEYS (Marcin Kropidło)

Efekt naszej współpracy z JANG (Filip Gałuszka, Fenghua Liu) oraz SPEYS (Marcin Kropidło)


exexe

2017.10.07 | MUZEUM DOM PILECKICH

Museum - House of Pilecki's Family - competition entry

Muzeum - Dom Rodziny Pileckich - projekt konkursowy


exexe

2017.21.03 | HOUSE J

We present variation on the "Polish Cube" house archetype.

Przedstawiamy projekt będący współczesną interpretacją archetypu "Kostki Polskiej"


exexe

2017.06.01 | ENTRANCE LOBBY IN DUBAI

We are during the completion process of the entrance lobby in residental building in Dubai.

Jesteśmy w trakcie realizacji projektu wnętrz holu wejściowego w budynku mieszkalnym w Dubaju.


exexe

2017.01.09 | BUNKIER SZTUKI

Contemporary Art Gallery extension in Kraków competition entry.

Projekt konkursowy rozbudowy Galerii Sztuki Współczesnej w Krakowie.


exexe

2016.11.14 | ZAOVINE HOUSE

We have designed a holiday house in Serbian mountains.

Projekt domu letniskowego w Serbii.


exexe

2016.09.11 | RUSIEC SETTLEMENT

Together with SPEYS we've designed the energy saving houses district near Warsaw - more info soon on our website.

Razem z biurem SPEYS zaprojektowaliśmy energooszczędną Osadę pod Warszawą - projekt wkrótce na naszej stronie.


exexe

2016.09.02 | POLSKA ARCHITEKTURA XXL - EXHIBITION - MENTION

Enjoy the series of exhibitions of the Polish Architecture XXL plebiscite, where the Centor Showroom in Warsaw awarded in the Public Interior 2015 category will be presented.

Zapraszamy na cykl wystaw plebiscytu Polska Architektura XXL , gdzie prezentowany będzie zaprojektowany przez nas Showroom firmy Centor w Warszawie, wyróżniony w kategorii Wnętrze Publiczne 2015r.exexe

2015.11.04 | #house

A concept design for a residence near London.

Projekt konkursowy #domu pod Londynem.


exexe

2015.07.29 | CENTOR SHOWROOM

Our latest interior design now completed!

Realizacja projektu wnętrz dobiegła końca!


exexe

2015.02.22 | 2X2 SERIES: BI-FUNCTIONAL FURNITURE

We present the 2X2 bi-functional furniture series

Prezentujemy kolekcję mebli bi-funkcyjnych 2X2


exexe

2014.10.18 | 'ADAPTIVE SYSTEMS' WORKSHOP

We were invited to lead the workshop for students of architecture during the ŁDF

Zostaliśmy zaproszeni do poprowadzenia warsztatów dla studentów architektury podczas ŁDF


exexe

2014.08.05 | IMAGINARY ARCHITECTURE FOR CENTOR


exexe

2014.01.17 | HouseHouse

Our new concept design uploaded.

Nowy projekt na naszej stronie.


exexe

2013.10.27 | H+P SUMMER COTTAGE

We have got the first shots of H+P summer cottage, which is almost accomplished.

Mamy już pierwsze zdjęcia domu letniskowego H+P, który jest prawie ukończony.


exexe

2013.06.30 | KOŁO COMPETITION ENTRY

exexe

2013.05.13 | DESIGN OF IDENTITY / IDENTITY OF DESIGN
EXHIBITION AND PUBLICATION

Our OPERALAB pavilion was sellected to the exhibition (17.05 - 1.06.2013) and offcial publication as one of 10 chosen projects.

Nasz pawilon OPERALAB znalazł się w oficjalnej publikacji oraz na wystawie pokonkursowej (17.05 - 1.06.2013r.), wśród 10 wybranych projektów.


exexe

2013.04.30 | ARCHITECTURE OF NECESSITY

We are happy to announce, that our project of eco house called ECOSYSTEM will be presented at the 'Architecture of Necessity' exhibition in Sweden, during the Wood Summit Smaland 2013 in Virserum Art Museum, between 5.05 and 8.12 2013

Mamy przyjemność poinformować, że nasz projekt domu ekologicznego - EKOSYSTEM, zostanie zaprezentowany na wystawie 'Architecture of Necessity' w Szwecji, podczas Wood Summit Smaland 2013 w Muzeum Sztuki w Virserum, w dniach 5.05 - 8.12 2013r.


ECOSYSTEM

2013.01.17 | OPERALAB PAVILION

We invite to examine our competition entry | Zapraszamy do zapoznania się z projektem konkursowym

OPERALAB - PAWILON

2012.10.15 | HOUSE L | DOM L

Implementation due to be finished this year!

Realizacja będzie ukończona jeszcze w tym roku!

HOUSE L - koncepcja domu jednorodzinnego

2012.05.27 BADEL BLOCK COMPETITION | KONKURS BADEL BLOCK

Our entry

Nasza praca konkursowa

BADEL BLOCK - konkurs urbanistyczny

2012.01.20 | NIKISZ ARCH

Interior design inspired by its context

Projekt wnętrz zainspirowany kontekstem urbanistycznym

NIKISZOWIEC, KATOWICE - projekt wnętrz

2011.10.13 | EKOSYSTEM

exexe prized in DOM EKOLOGICZNY (ECOHOUSE) competition organized by Murator!

exexe nagrodzone w konkursie na DOM EKOLOGICZNY organizowanym przez wydawnictwo Murator!

>>> results: muratordom.pl/domekologiczny <<<

dom ekologiczny, dom energooszczędny, nowoczesny dom szkieletowy

2007.08.08 | MOTŁAWA APARTMENTS

Competition mention

Wyróżnienie w konkursie

MOTLAWA APARTMENTS

2006.07.07 | HOUSE IN LUBLINIEC

We present a unique living zone house design

Projekt domu z wyjątkową przestrzenią dzienną

exexe - makieta


© exexe