e x e x e
x   x   x
e x e x e
x   x   x
e x e x e
>>>>>>>>>> e: studio@exexe.pl
>>>>>>>>>> m: +48 602 586 609
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< home
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< works
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> info
> 2015 > Centor Showroom > interior design > 200 m2 > completed


Designed by exexe Centor’s Showroom in Warsaw is a multifunctional space acting as a background for company’s dynamic activities. The main aim was to create an elegant, smart place that stimulates creativity. Space perfect for business meetings as well as continuous and subtle display of high quality terrace doors at the same time.

/PL/
Warszawski Showroom firmy Centor to miejsce, które stanowić ma wielozadaniowe tło dla dynamicznej działalności firmy. Głównym zamierzeniem było wytworzenie przestrzeni przyjaznej, pobudzającej do twórczej pracy, będącej jednocześnie miejscem spotkań biznesowych o różnym charakterze oraz nienachalnej ekspozycji produktów, jakimi są wysokiej jakości okna i drzwi tarasowe.The spatial organisation of the place is composed around three folded-wall objects, inserted into the existing rectangular premise, out of which two - so called Display Stands - constitute a main products’ display in the Showroom. Their shape was designed in such a way as to divide the premise into series of smaller consecutive areas, each used for a different purposes: entrance area - lounge zone - the garden - reception and staircase - office and conference room - kitchen and toilet. A set of four Centor doors was installed as a part of the space-dividing elements, taking advantage of their basic architectural role as a border of the interior and the exterior. Following that feature all added walls have different finishes made of distinct surfaces, one always resembling the exterior while the other using the typical interior materials. This simple rule continued in all other design decisions reflects Centor door’s actual structure in which the aluminum frame visible on the one side is usually finished with a timber overlay on the other side. This design and use of suitably selected materials consequently carried out throughout the space introduced an order into the Showroom and created a unique character in each zone.

/PL/
Organizację przestrzenną lokalu wyznaczają trzy obiekty, o formie pozaginanych ścian, wstawione w zastaną, prostopadłościenną przestrzeń, z których dwa stanowią jednocześnie główny nośnik ekspozycji produktów w salonie. Ich kształt został zaprojektowany w taki sposób, aby dzieliły lokal na szereg następujących po sobie, korelujących przestrzeni, o różnym przeznaczeniu: strefa wejściowa - strefa wypoczynkowa - ogród - recepcja i schody - biuro i sala konferencyjna - zaplecze socjalne. W tak rozplanowanych obiektach umieszczono 4 typy drzwi Centor, odnosząc się do ich podstawowej właściwości jako elementu architektonicznego umieszczanego na granicy wnętrza z zewnętrzem. W związku z tym, dodane ściany posiadają dwa rodzaje wykończenia powierzchni, z których jedna strona nawiązuje do rozwiązań materiałowych typowych dla wnętrz, a druga sugeruje wykończenia zewnętrzne. Ta zasada, kontynuowana w pozostałych rozwiązaniach wnętrza Showroomu, jest także odzwierciedleniem samej budowy drzwi Centor, których aluminiowa konstrukcja zwykle wykańczana jest drewnem od strony wnętrza pomieszczeń. Konsekwentnie przeprowadzona idea, przy odpowiednim doborze materiałów, wprowadziła do wnętrza salonu porządek oraz spowodowała, że każda z jego stref posiada unikalny charakter.The entrance area equipped with comfortable armchairs creates a homely atmosphere for visitors and brings a feeling of hospitality and openness. The ‘heart’ of the Showroom is an interior garden - a place of informal meetings, which is also the center for the presentation of Centor products. Three removable flower pots with vegetation were designed specifically for the garden allowing quick rearrangement of the space for the organization of parties, or efficient exchange of display. It was decided to place a reception desk behind the garden, so that it was closely connected with the following office area in the back. Individually designed Working Bench is also a place for standing discussions between employees and guests of the Showroom. Stairs with a perforated white balustrade, which ensures a neutral background for this zone, lead to the mezzanine where the technical part of the office is located, while a large window above the Working Bench allows continuous contact between the levels of the place. Furthermore, the office and conference room were designed accompanied by a kitchen and sanitary facilities in the back. The elegance of the place is emphasized by the use of the dark painted plywood of the Display Stand 2 where a cornerless door unit was inserted as an important element of the exposition. The main equipment of the office consists of a custom made filing cabinet and black T-shaped conference table. The table together with the Working Bench create a mini-series of bi-functional furniture called 2x2 .

/PL/
Strefa wejściowa wyposażona w wygodne fotele, kreuje domową atmosferę salonu i wytwarza na odwiedzających wrażenie gościnności i otwartości. Sercem salonu jest wewnętrzny ogród - miejsce nieformalnych spotkań, stanowiące jednocześnie centrum dla prezentacji produktów firmy. W ogrodzie zaprojektowano 3 ruchome donice z roślinnością, dające możliwość szybkiej rearanżacji tej przestrzeni na potrzeby organizacji przyjęć, bądź też sprawnej wymiany ekspozycji. Recepcję zdecydowano się umieścić za ogrodem. Jest ona ściślej połączona ze strefą biurową salonu niż z wejściową a projektowana indywidualnie lada, stanowi jednocześnie miejsce do dyskusji na stojąco pomiędzy pracownikami i gośćmi Showroomu. Neutralne tło dla tej strefy stanowi balustrada z blachy perforowanej, za którą znajdują się schody prowadzące na antresolę, gdzie umieszczono część biurowo-techniczną. Duże okno z antresoli umożliwia ciągły kontakt pomiędzy poziomami salonu. Za ladą umieszczono strefę biurowo-konfrencyjną wraz z zapleczem socjalnym. Elegancję tego miejsca podkreśla zastosowanie okładziny z ciemnej sklejki, w którą wstawiono drzwi narożne będące ważnym elementem ekspozycji. Głównym elementem wyposażenia sali biurowo-konferencyjnej jest projektowana szafa na dokumenty oraz czarny stół konferencyjny w kształcie litery T. Lada recepcyjna i stół konferencyjny tworzą mini-serię mebli bi-funkcyjnych 2x2 .TEAM: Ligia Krajewska, Jakub Pstraś
PHOTOS: Jakub Certowicz

© exexe