e x e x e
x   x   x
e x e x e
x   x   x
e x e x e
>>>>>>>>>> e: studio@exexe.pl
>>>>>>>>>> m: +48 602 586 609
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< home
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< works
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> info
> 2011 > EKOSYSTEM > Eco House Competition > 160m2 > competition mention


RECIPE FOR A HOUSE
As the awareness of the architecture's impact on the environment is growing, people search more and more for new solutions of living. Our proposal is adressed to open minded, ready for changes and not afraid of experimentation ones. Designing the Eco-Architecture starts at the very begining of the project design, in the space creating phase. Conscious and intelligent design decissions, conformed to the general vision of an eco-friendly building results with solutions that have essential influence on the living-space quality as well as ecological essence of the house/building itself. However, the technical solutions suitable for a house, chosen on the cutting edge of the contemporary tendencies, and with respect to the client's budget, emphasize the architecture's aspiration to become fully autonomous.

Instead designing one defined and unchangable house we proposed a system that is open for multiple solutions and possibilities. The most important feature of this house is the logic of the plan that comes out of centrally situated polygonal living room. This space is surrounded by arranged additional rooms (e.g. Master bedroom, children's room, dining,etc), that are set accordingly to user's needs and fit the plot location and geographical position. Each room has the same wide, equal to polygon's edge that is 340 cm wide. Triangular spaces between the rooms are tightly inserted and serve the role of the additional multifunctional spaces as well as the filling of the space around the living-room. To create the passage from cental part of the house to the ouside, the ring of rooms can be interrupted by creating the terrace or winter garden (preferably on the south-west side of the house). Each room in the ouside ring is appointed with the sliding closing-system that can be hidden in the triangular spaces. Thanks to that,the house completely open during a day, can shrink and gather all house-members in the smaller central part in the evening. The essence of this solution is pro-family and open characteristic of the interiors. Centrally oriented arrangement of space gives constant feeling of being close with your familly with the possibility of isolating any part of the house if needed. The space of the house enhances and intensifies relations between the loved-ones. Therefore, bungalow seems to be the best solution for this type of space what also brings another advatage as it can be easily accessed by disabled. Centrally focused space gives also constant contact with the surrounding. By opening all sliding walls in the central living-room, wide (260°) view on the garden is created.

The arrangement presented here along with pro-social and experimental character of the interiors, offers many rational and passive solutions conected with materials and spaces that could be used. The set of active ecologically-friendly solutions included in this project gives the house huge autonomy what along with passive solutions minimizes its' negative influence on the surroundings.


/PL/
PRZEPIS NA BUDYNEK
Świadomość oddziaływania architektury na środowisko naturalne rośnie, a wraz z nią potrzeba poszukiwania nowych sposobów zamieszkiwania. I właśnie do ludzi otwartych, gotowych na zmiany i chętnych do eksperymentu skierowana jest nasza propozycja. Ekologiczna architektura powstaje już w początkowej fazie projektu - na etapie koncepcji przestrzennej obiektu. Poprzez świadome, inteligentne decyzje projektowe, podporządkowane klarownej wizji budynku przyjaznego środowisku, dochodzimy do rozwiązań mających kluczowy wpływ na jakość przestrzeni życiowej mieszkańców oraz proekologiczny charakter domu. Natomiast odpowiednio dobrane technologie, adekwatnie do współczesnych trendów, jak i możliwości finansowych inwestora, podkreślają dążenie architektury do pełnej autonomiczności.

Aby nie ograniczać ilości rozwiązań, wykreowaliśmy raczej otwarty system niż skończony, jednorazowy budynek. Polega on przede wszystkim na przemyślanym układzie wnętrz, którego centralną część zawsze stanowi wieloboczny pokój dzienny. Wokół niego rozmieszczone zostają pozostałe pomieszczenia, w ilości dostosowanej do potrzeb użytkowników oraz układzie respektującym kierunki świata i możliwości działki. Przestrzeń pomiędzy w/w pomieszczeniami o stałej szerokości 340cm wypełniają funkcje pomocnicze, dopełniające zewnętrzny bufor wokół salonu. Bezpośredni kontakt centralnej części z zewnętrzem otrzymujemy poprzez przerwanie zewnętrznego pierścienia pomieszczeń (najlepiej od strony południowo-zachodniej) oraz ulokowanie w powstałym 'nacięciu' tarasu lub ogrodu zimowego. Zewnętrzne pokoje wyposażone zostały w przesuwny system zamykania, chowany w trójkątnych przestrzeniach pomocniczych. Dzięki temu, dom za dnia całkowicie otwarty, ma możliwość skurczenia się wieczorem do centralnej części, gromadząc w niej wszystkich domowników. Istotą takiego rozwiązania jest pro-rodzinny, otwarty charakter wnętrza. Dośrodkowy układ daje stałe poczucie przebywania z rodziną, nie odbierając możliwości odizolowania wybranego fragmentu w razie potrzeby. Przestrzeń domu prowokuje do kontaktów i intensywnych relacji z najbliższymi.Dla takiego domu właściwy wydaje się układ parterowy, związany z gruntem, którego dodatkowym atutem jest pełna dostępność dla osób niepełnosprawnych. Centralny układ wnętrza, zapewnia także ciągły kontakt z otoczeniem; przy otwarciu wszystkich ścian przesuwnych, z części dziennej możliwy jest szeroki (260°) widok na ogród.
Prezentowany układ, poza prospołecznym, eksperymentalnym charakterem wnętrz, oferuje szereg pasywnych i racjonalnych rozwiązań przestrzenno-materiałowych.
Zestaw aktywnych rozwiązań ekologicznych przyjętych w projekcie zapewnia dużą autonomiczność budynku, a wraz z rozwiązaniami pasywnymi minimalizuje jego negatywny wpływ na otoczenie.


results: muratordom.pl/domekologiczny


ECOSYSTEM

We are happy to announce, that our project of eco house called ECOSYSTEM will be presented at the 'Architecture of Necessity' exhibition in Sweden, during the Wood Summit Smaland 2013 in Virserum Art Museum, between 5.05 and 8.12 2013 |

Mamy przyjemnoœć poinformować, że nasz projekt domu ekologicznego - EKOSYSTEM zostanie zaprezentowany na wystawie 'Architecture of Necessity' w Szwecji, podczas Wood Summit Smaland 2013 w Muzeum Sztuki w Virserum, w dniach 5.05 - 8.12 2013r.


renderings by Artur Krajewski

TEAM: Ligia Krajewska, Jakub Pstraś, Jacek Mistur

© exexe