e x e x e
x   x   x
e x e x e
x   x   x
e x e x e
>>>>>>>>>> e: studio@exexe.pl
>>>>>>>>>> m: +48 602 586 609
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< home
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< works
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> info
> 2012 > H + P > holiday house > 180.0m2 > completed


HOUSE + PAVILION
A simple summer cottage has been enhanced with an external 'room' where you can hide from the cold spring and summer days' heat. Garden pavilion, as this external 'room' was named, gives you more than a wide opennings inside the building. It is a form of a gradual transition between the interior of the house and a beautiful garden. The greens entangling the walls add intelligent layer to the building, which behave as canopies, shutters or railings. Thanks to this additional layer, the living zone can function in two ways. The poles are defined by fireplaces, around which a day zone is organized: external - in the pavilion, internal - in the building. The pavilion becomes an integral part of the building in the summer by the close integration with mezzanine creating an extended facade garden. In winter, the building becomes functional along the perpendicular axis focused around the fireplace with a view into the plot.

/PL/
DOM + PAWILON
Program prostego domu letniskowego został wzbogacony o zewnętrzny 'pokój', w którym można schronić się przed chłodem wiosennych i gorącem letnich dni. Pawilon ogrodowy, o którym mowa, daje więcej niż szerokie otwarcia okienne wewnątrz budynku. Jest formą stopniowego przejścia pomiędzy wnętrzem domu a pięknym ogrodem. Narośl oplatająca budynek to także inteligentna skóra, która pełni funkcję zadaszenia, okiennicy, czy też balustrady. Dzięki niej, część dzienna może funkcjonować na dwa sposoby. Bieguny wyznaczają tutaj kominki, wokół których organizowana jest przestrzeń dzienna: zewnętrzny - w pawilonie, wewnętrzny - w budynku. Latem pawilon staje się integralną częścią budynku, w ścisłej relacji z antresolą wydłuża jego elewację ogrodową. Zimą budynek funkcjonuje wzdłuż prostopadłej osi, zogniskowanej przy kominku wewnętrznym z widokiem w głąb działki.

TEAM: Ligia Krajewska, Jakub Pstraś, Ewa Grabowiecka, Artur Krajewski

© exexe