e x e x e
x   x   x
e x e x e
x   x   x
e x e x e
>>>>>>>>>> e: studio@exexe.pl
>>>>>>>>>> m: +48 602 586 609
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< home
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< works
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> info
> 2012 > HOUSE L > holiday house in Warmia > 162.0m2 > under construction


CUL-DE-SAC
The house arises away from the place of residence. It is a gift for a family and friends of the host. This open and welcoming house with a diverse space is easily adaptable to individual user needs. The house surrounded by the terrace overlooking the vastness of the environment creates a safe place to rest and relax. After closing the house becomes inaccessible 'fortress' waiting to be re-visited. Designes with the use of the modern means of expression and built with a renewable and recycled local materials, it is a modern Warmian house that paid its respect to the local building traditions.

/PL/

ZAKĄTEK
Z dala od miejsca zamieszkania powstaje Dom. Prezent dla rodziny i znajomych gospodarza. Dom otwarty i gościnny, z różnorodną przestrzenią, łatwo podlegającą zmianom dokonywanym przez kolejnych użytkowników. Dom, który osłania taras z widokiem na bezkres otoczenia, tworząc razem bezpieczny ZAKĄTEK służący odpoczynkowi. Dom, który po zamknięciu staje się niedostępną 'twierdzą', czekającą na ponowne odwiedziny. Zbudowany z lokalnych materiałów (odnawialnych i z recyklingu), stanowi ukłon w kierunku miejscowych tradycji budownictwa, wpisując się w warmiński kontekst przy użyciu współczesnych środków wyrazu.

SUMMER 2012 - BUILDING UNDER CONSTRUCTION
The implementation of the building by using simple methods, renewable and recycled materials, results in low-cost and eco-friendly house.

TEAM: Ligia Krajewska, Jakub Pstraś, Ewa Grabowiecka

© exexe