e x e x e
x   x   x
e x e x e
x   x   x
e x e x e
>>>>>>>>>> e: studio@exexe.pl
>>>>>>>>>> m: +48 602 586 609
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< home
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< works
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> info
> 2013 > KOŁO KATOWICE > KOŁO competition > 72.7m2 > competition entry


"Toilet in the City of Gardens" is a small object in the exclusive, friendly, situated mostly in corners and nooks of the Katowice city. Nevertheless, the project allows for combinations of two or four-peace modules. The value of the proposed solution lies in the fact that by increasing the sanitary surfaces, the increase in the amount of greens in the city's public space can be observed.

/PL/

TOALETA W MIEŚCIE OGRODÓW

Jakość i ilość przestrzeni publicznych otwartych oraz budynków użyteczności publicznej w znacznym stopniu wpływa na ocenę komfortu życia we współczesnym mieście. Nawet tak mała działka, na której lokalizowana jest ogólnodostępna toaleta, wymaga znalezienia właściwych proporcji pomiędzy samym obiektem a przestrzenią go okalającą. Racjonalne gospodarowanie powierzchnią, które powinno być podstawą działania współczesnych architektów, pozwoliło zapewnić wszystkie niezbędne funkcje w obrębie budynku, oraz wzbogacić sferę miejską Katowic o niewielki "ogród", strefę wejściową do toalety. Wprowadzając zieleń, mimo tak niewielkej parceli, podkreślona została jej istotna rola w mieście a uwaga przechodniów skupiona na samym ogrodzie. Dzięki temu podstawowa funkcja obiektu jest nienachalna, zepchnięta na drugi plan, z myślą o zapewnieniu jak największej intymności użytkownikom. W przestrzeni ogrodu, oprócz zieleni i elementów małej architektury, zainstalowana została zewnętrzna umywalka, dająca możliwość umycia rąk czy twarzy, bez konieczności wchodzenia do budynku.

Racjonalność proponowanego rozwiązania polega zarówno na czytelnym układzie funkcjonalnym, jak i na zastosowaniu bardzo prostej, korzystnej z ekologicznego punktu widzenia konstrukcji szkieletowej. Niski stopień skomplikowania obiektu ma bezpośrednie przełożenie na koszty realizacji.

Nawet z pozoru ekstrawagancka, połyskująca okładzina z mozaiki szklanej ma swoje uzasadnienia: 1.integruje nowy obiekt odbijając zastane otoczenie bez względu na to gdzie powstanie; 2.wykończenie mozaiką komunikuje przeznaczenie budynku nasuwając skojarzenia z powszechnie stosowaną ceramiką łazienkową; 3.płytki wykonane z recyklingowanego szkła wzmacniają pro-ekologiczny charakter inwestycji.

Ponieważ obiekt zużywał będzie dużo wody, wyposażony został w systemy odzyskiwania tzw. Wody szarej oraz pozyskiwania wody deszczowej. Jako wentylacje przewidziano system mechaniczny z rekuperacją. Dachowy świetlik wprowadza światło do wnetrza przez cały dzień, zmniejszając ilość konsumowanej energii elektrycznej.

"Toaleta w Mieście Ogrodów" jest niewielkim obiektem w przestrzeni Katowic, ekskluzywnym, przyjaznym dla mieszkańców, lokalizowanym najczęściej w narożnikach i zakamarkach miasta. Nie mniej jednak projekt umożliwia łączenie w zespoły dwu- lub cztero- modułowe. Wartość proponowanego rozwiązania polega głównie na tym, iż zwiększając powierzchnie zespołu sanitarnego, zwiększamy ilość zieleni w przestrzeni publicznej miasta.


TEAM: Ligia Krajewska, Jakub Pstraś, Artur Krajewski

© exexe