e x e x e
x   x   x
e x e x e
x   x   x
e x e x e
>>>>>>>>>> e: studio@exexe.pl
>>>>>>>>>> m: +48 602 586 609
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< home
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< works
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> info
> 2008 > MOTŁAWA APARTMENTS > competition & diploma project (WAŚP) > 313.000m2 > competition mention


While designing this residential complex, the priority was to ensure the best possible contact with the river for all its users - the most important and the most attractive feature of the surrounding. We have decided that it would be the perfect situation in which one could observe the Motława river from all housing units. In this way, the river became more than just a part of the environment - it became one of the ingredients of the whole complex, its inseparable part.

/PL/
" Za każdym razem staram się odnaleźć brakujący kawałek puzzli, właściwy budynek na właściwym miejscu. [...] Kiedy mówię kontekst, ludzie myślą, że chcesz skopiować budynki dookoła, ale często kontekst to kontrast. Wiatr, kolor nieba, drzewa dookoła - budynek nie musi być najpiękniejszy. Przewagę powinno mieć otoczenie. To jest dialog." -Jean Nouvel

W trakcie kształtowania zespołu mieszkaniowego, priorytetem było zapewnienie wszystkim jego użytkownikom możliwie najlepszego kontaktu z rzeką - najważniejszym i najbardziej atrakcyjnym elementem otoczenia. Uznałem, że idealną byłaby sytuacja, w której z każdego miejsca zespołu mieszkaniowego możliwe byłoby obserwowanie Motławy. Zamiast pozostać tylko fragmentem otoczenia, stała by się ona jednym ze składników tworzących cały kompleks, jego nieodłączną częścią.


results: www.investkomfort.pl

TEAM: Jakub Pstraś, promoter - Jerzy Cibis

© exexe